Terug naar menu

Hier kan u alle interne informatie waaronder o.a. het RIO ( Reglement van Interne Orde ) raadplegen. Onder de tab ” Opbrengsten Goede Doelen” vindt u een berekening per event qua opbrengsten en kosten. Indien u een compensatie wenst aan te vragen, dan dient u het aanvraagformulier onder de tab ” Compensaties ” in te vullen en te versturen.