Rotary dient zich aan als een open, democratische geleide wereldbeweging, bestaande uit vertegenwoordigers van het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen, die zich grootmoedig ten diensten stellen van de medemens door dienstbetoon niet enkel binnen de eigen gemeenschap, maar ook op internationaal vlak. Zo worden projecten uitgewerkt in dienst van de gemeenschap o.a. in het domein van gezondheid van de kinderen , armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld en steunen wij programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten en leraren en andere professionals. Dit omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken.