Luein

Onze ingezamelde gelden besteden we op de eerste plaats lokaal aan noden bij mensen uit onze onmiddellijke omgeving, voornamelijk te Laarne-Lochristi. Zo steunen wij te Lochristi Luein, een observatiecentrum voor tijdelijke opvang van meisjes van 12 tot 18 jaar. Jaarlijks staan wij op de kerstmarkt van Lochristi en verkopen wij producten waarvan de opbrengst naar deze organisatie gaat.

DSC_2314

Luein is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum voor meisjes tussen 12 en 18 jaar, met allerhande problemen en vragen om hulp. De meisjes worden verwezen door het comité voor bijzondere jeugdzorg en de jeugdrechtbank. Wij zorgen voor een aandachtsvolle crisisopvang en begeleiding van zowel de meisjes als hun gezinnen.
Wij creëren een warme nabijheid en veiligheid voor de jongeren. Wij zoeken samen met hen en hun gezinnen naar openingen in de moeilijkheden. Daartoe vormt zich rond elke jongere een team van hulpverleners. We geven de verwijzende instantie een objectief beeld en een deskundig advies. Onze personeelsleden ontwikkelen zich als mens en als deskundige. Vanuit onze christelijke inspiratie komen we op voor de mens in nood. Deze tekst is natuurlijk zo kort samengevat, dat hij toch enige uitleg of uitbreiding vraagt. Luein is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als instelling voor bijzondere jeugdzorg, categorie 3. Het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC) is erkend voor de opvang van 17 minderjarige meisjes.

We willen het volgende doen:

Wij proberen door een zo goed mogelijk advies en door een zo warm mogelijke opvang, hulpverlenend te zijn. Onze crisisopvang is gericht op herstel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij proberen aan de buitenwereld zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ze van ons kunnen verwachten en wat niet. We proberen zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk te zijn. Ons huis en onze werking zijn dan ook zo ingericht dat het tegemoet komt aan de noden van onze cliënten: inzicht en begeleidingsnood, ontwikkelingskansen, privacy, veiligheid, ontspanning, scholing en vorming, rust.

We willen samen met de jongeren en hun gezinnen naar oplossingen zoeken. Ze kunnen rekenen op een duidelijke hulpverlening op maat. Verwijzers kunnen rekenen op een duidelijk en afgebakend aanbod, samenwerkingswil, degelijke informatie en deskundig advies. We willen werken met personeel dat gemotiveerd is, samen verantwoordelijkheid draagt, en zichzelf ontwikkelt als mens en als deskundige, ieder op zijn terrein.

 

$

 

Luein streeft naar een flexibele begeleiding die rust, veiligheid en hoop inbouwt en die de levenskwaliteit van de ons toevertrouwde jongeren en hun gezinnen bevordert. We proberen in dit alles een gezond evenwicht te houden tussen prijs en kwaliteit.