Charterday 15 maart 2008

In het voorjaar van 2006 besloten enkele vrienden onder leiding van onze stichtende voorzitter, Guido Vandecappelle, een eigen Rotary club op te richten voor de regio Laarne – Heusden. In een relatief korte tijd groeide onze club van een 10-tal leden tot 25 stichtende leden.

De eerste taak bestond erin om van de samengebrachte groep mensen een echte vriendengroep te maken die allemaal de idealen van Rotary nastreefden. Er werd aan Rc Wetteren gevraagd om onze peterclub te worden en zij vaardigden enkele begeleiders af die onze startende club op het juiste spoor zouden helpen. De Gouverneur stelde Robert Gekiere aan als “Special Representative” die ons zou wegwijs maken in de gebruiken en geplogenheden van Rotary. Alle ingrediënten waren aanwezig om een “Club in oprichting” te laten doorgroeien tot een echte Rotary club. Begin maart 2007 werden alle nodige documenten verstuurd met de aanvraag tot erkenning. Op 3 mei 2007 vond in het bijzijn van Gouverneur Paul Coppens de stichtingsvergadering plaats, Rc Laarne was geboren ! En naar goede Rotarische gewoonte, wordt hieraan een charterfeest of keure-uitreiking verbonden die op 15 maart 2008 zal plaats vinden.

 

Programma

 

14.00 ontvangst van de genodigden KASTEEL VAN LAARNE
14.30 Academische zitting

1. Opening en verwelkoming door de protocolchef
2. Hymnes gespeeld door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele Heikant
3. Toespraak door de burgemeester of schepen van de gemeente Laarne
4. Toespraak door de voorzitter van Rotary Club Laarne, Luc De Meyer
5. Muzikaal intermezzo door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele Heikant
6. Toespraak door de voorzitter van peterclub Rotary Club Wetteren, Karel Van Hoecke
7. Toespraak van stichtend gouverneur, Paul Coppens
8. Toespraak van de gastspreker, prof.em. Etienne Vermeersch
9. Muzikaal intermezzo door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele Heikant
10. Toespraak van gouverneur, Bruno Morel
11. Overhandiging van de keure door stichtend gouverneur, Paul Coppens
12. Overhandiging van de Rotaryvlag door gouverneur, Bruno Morel
13. Uitwisseling van de fanions
14. Sluiting van de academischge zitting door de voorzitter van Rotary Club Laarne, Luc De Meyer met overhandiging van de checques voor sociale projecten
15. Muzikaal slot door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele Heikant en uitnodiging tot de receptie

17.00 Aanvang van de receptie KASTEEL VAN LAARNE
19.00 Avondfeest FEESTZAAL HOF TEN BOSSE